Strateegiline eneseareng

Pakun teadliku ja strateegilise enesearengu juhtimise tuge kasutades selleks nii kootsingut kui kogemusnõustamist.

Oman praktilist kogemust arenedes tagasihoidlikust tugiisikust tippspetsialistiks ning sealt edasi juhiks ja ettevõtjaks. Olen seljatanud mitmed psühholoogilised barjäärid ja hirmud ning seeläbi õppinud, et inimene saab olla täpselt selline nagu ta tahab ja julgeb olla.

Kõik see kokku on andnud mulle kogemuse, mida soovin jagada ka teistele, kes soovivad enesearengu teel praktiliste sammudega edasi liikuda.

Keskendun just praktilisele arengule, mis tugineb Sinu tugevustele, Sind ümbritsevale keskkonnale, võimalustele ja inimestele. Tegemist ei ole spirituaalse ega esoteerilise arenguga.

Fookuses

01.

Eneseanalüüs

Kes Sa oled inimesena siin ja praegu? Mis on Sinu tugevused ja nõrkused? Mis on Sinu superpower? Kuidas aktsepteerida ja väärtustada end täpselt sellisena nagu oled?

02.

Isiklik edu ja õnne valem

Kas tead mida tähendab Sinu jaoks päriselt edu? Aga õnn? Kuidas enda arengut eesmärgistada?

03.

Arengu teekond

Kas tead kuhu tahad jõuda, aga ei tea kuidas sinna jõuda? Aitan leida vastused Sinu seest ning toetan enda kogemuse ja lahendustega.

Võta julgelt ühendust ka siis kui soovid tuge või nõu mõnel muul teemal!