Minust

Mina olen Christjan Schumann

Olen olnud tegev tehnoloogiasektoris üle 20 aasta alustades spetsialistina ja kasvades liidriks. Täna pean end generalistiks sest olen kandnud väga erinevaid rolle ning kokku puutunud väga paljude valdkondadega – enam ei ole spetsialiseerunud millelegi. Pean seda enda tugevuseks sest saan hakkama nii tehniliste kui mittetehniliste küsimustega.

Juhina...

Usun autentsesse ja inimkesksesse juhtimisse. Olen käinud läbi enesearengu teekonna kasvades spetsialistist juhiks ning teinud nii vigu kui olnud edukas täpselt sellisena nagu olen.

Olen juhtinud rahvusvahelist meeskonda arendusjuhina Skype’is/Microsoft’is. Tean kuidas arendajaid värvata ning kuidas neid hoida.

Clanbeat’is tootejuhi ja partnerina aitasin uue toote loomisega alustades visioonist ja teenuse disainist ning lõpetades arendusmeeskonna koostamise ja juhtimisega. Jätkan täna Clanbeat’iga  koostööd COO rollis.

Enda liidrioskusi olen arendanud läbi aastate vabatahtlikke projekte juhtides (näiteks Rat Race 2017 Tallinnas) ning olen olnud JCI Tallinn president aastal 2020. Leian, et tõelisi liidrioskusi saab kõige paremini õppida vabatahtlikega töötades.

mentori JA COACHIna...

Olen American Board of Hypnotherapy and NLP sertifitseeritud life coach, aga veelgi olulisem kui paber ja teooria on minu unikaalne kombinatsioon isiksuse omadustest, kogemustest ning generalismist.

Valin enda coachingu stiili arvestades kliendi ootusi vahetades oma rolli coachi, nõustaja, mentori, konsultandi ja terapeudi vahel.

Olen töötanud inimeste juhina olles vastutav inimeste arengu eest ja ma olen üle 8 aasta inspireerinud ja mentordanud noori tulevikujuhte avastamaks enda täielikku potentsiaali ja ületama hirme Eesti Ettevõtlike Noorte Kojas (JCI).

Uusn, et mu karjäär, professionaalne kogemus ja isiksus teevad kokku minust väga hea partneri, et aidata Sul keerata järgmine lehekülg ning saada paremaks versiooniks iseendast.

Tehnoloogia fännina...

Olen tehnoloogiasektoris toimetanud üle 20 aasta nii spetsialisti kui juhina. Alustasin tugiisikuna ning seejärel süsteemiinsenerina rahvusvahelises ehitusettevõttes kus juhtisin digimuutuse protsesse ning lõin erinevaid äriprotsesse toetavad lahendusi. Olin ekspert globaalse infrastruktuuri disainis ning automaatsete lahenduste loomises, et hallata üle 14000 tööjaama 14 riigis.

Skype’is/Microsoft’is ehitasin ja haldasin infrastruktuuriteenuseid ja andmebaasilahendusi kuni liikusin arendusjuhi rolli. Masinate juhtimine asendus inimeste juhtimisega.

Liitusin partneri ja tootejuhina Eesti haridustehnoloogia startupiga Clanbeat 2019. aastal. Juhtisin mobiilse SaaS platvormi sündi ja arendust olles ka tehniliselt tegev teenuse arhitektuuris ja andmelahendustes.

Täna olen ka külalislektor Estonian Business School’is kus loen MBA kursust “Uued tehnoloogiad äris”.

Inimesena...

Pean end optimistlikuks, inspireerivaks ja ambitsioonikaks sütitajaks. Minu tugevus on näha  takistuste ja status quo asemel potentsiaali ja lahendusi kõikjal enda ümber.

Olen kõige edukam potentsiaali avastamisel, ideede kontseptualiseerimisel, visiooni loomisel, teekonna kavandamisel ning meeskondade kokku panemisel. Muuhulgas olen hea struktuuride loomisel ning keeruliste teemades lihtsustamisel.

Olen loomult  introvert aga omandanud ekstraverdi oskused, et olla edukas nii individuaalsetes tegevustes kui sotsiaalsetes situatsioonides või laval.

Minu kireks on muusika. Võtan aega, et mängida kitarri ja laulda pea iga päev – see on minu viis mediteerida ja end tasakaalustada.